Joseph Pilates (1883-1967)

Tyskfødt gymnast og bodybuilder, der udviklede træningsformen Pilates, oprindeligt kaldet Contrology. 
Joseph Pilates mente, at det mentale og fysiske helbred var forbundet. Han var selv svagelig som barn; men dedikerede hele sit liv til at forbedre sin fysiske og mentale formåen. Han flyttede til England i 1912,  hvor han levede af at være cirkusartist, professionel bokser og selvforsvarstræner ved Scotland Yard. I 1925 immigrerede han til Amerika, hvor han sammen med husturen Clara opbyggede eget Pilates studio i New York. Han underviste på stedet helt frem til 1960´erne, særligt dansere og performing-arts udøvere. Joseph Pilates har skrevet flere bøger om træningsformen, og han citeres blandt andet for:

"På 10 lektioner vil du mærke forskellen, på 20 lektioner vil du se en forskel, og på 30 lektioner får du en helt ny krop"